My interview about resilience for Danish magazine Brand & Sikring

Begrebet resiliens er forholdsvis nyt i Danmark, men der er god grund til at tage det til sig. Det kombinerer områder som beredskabsplaner, business continuity og medarbejderkompetencer og skal sikre, at virksomheder er optimalt forberedte ved uforudsete forstyrrelser af forretningen. Du kan læse mit interview om resiliens i Brand & Sikring.

Full interview in Danish.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: